23.03.2012: Sprog er nøglen til fremtidens Europa

Den Danske Ambassade og Region Sønderjylland-Schleswig inviterer til erhvervsorienteret sprogkonference d. 23. marts 2012 fra kl. 10.00 – 16.30 på de Nordiske Ambassader i Berlin. En af oplægsholderne er Gunnar Tessin fra DanRevision Gruppen.

 

Konferencen sætter fra et erhvervs- og vækstperspektiv fokus på mulighederne i at kunne flere sprog og diskuterer med udgangspunkt i sprogene dansk og  tysk, hvordan fremmedsprogkompetencer bedst kan fremmes. Via inspirerende oplæg, personlige eksempler og debat diskuteres mulighederne i forbedrede fremmedsprogkompetencer for erhvervslivet i et moderne Europa.

 

Oplægsholdere er bl.a.:

  • Lykke Friis (MF)
  • Simon Faber (overborgmester Flensborg)
  • Hans Philip Tietje (Næstformand Region Sønderjylland-Schleswig)
  • Gunnar Tessin (DanRevision Gruppen)

 

Desuden vil flere organisationer udstille deres initiativer til fremme af nabosprogkompetencer. Konferencen afsluttes med en paneldebat og vil blive simultantolket.

Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmelding kan ske via Birgit Stöber, Presse- & Kommunikationsattaché, e-mail: birsto@um.dk

Få mere at vide her:  Sprogkonference program_Sprachenkonferenz Programm

 

 

 

← zurück