Ugeskrift for Skat 2011.1

Dansk registreringsafgift for EU-grænsegængere.

Den 28.6.2010 indførte Danmark en bilregistreringsafgift for grænsegængere med dobbeltdomicil, jf. § 10, stk. 5, lov om bilregistreringsafgift. Herefter skal f.eks. ugifte udenlandske håndværkere betale dansk registreringsafgift for den bil, der benyttes i Danmark, når de i ugens løb ikke vender hjem til hjemadressen. I de fleste tilfælde har de pågældende allerede betalt udenlandsk  registreringsafgift for bilen. Dermed risikerer de ramte EU-borgere at skulle betale vægtafgift to gange for den samme bil. Siden da har der været flere sager, hvor »almindelige« EUgrænsegængere på denne måde har måttet betale dobbelt registreringsafgift. SKAT har endda gennemført beslaglæggelser af grænsegængeres biler, så grænsegængere blev hindret i at komme til deres arbejde i Danmark. I artiklen stilles spørgsmålet, om de nye danske regler lever op til EU-traktatens grundsætning om effet utile-gennemførelse af art. 39 i EU-traktaten om arbejdskraftens frie bevægelighed.

 

Læs mere her …….

 

Artiklen er publiceret i Ugeskrift for Skat og gengives her med tilladelse fra Thomson Reuters Professional A/S, Danmark.

← zurück