Nye regler for revision i Tyskland

Fra 1.1.2012 kommer der nye regler om ”tidsnær skatterevision” i Tyskland. Normalt kontrollerede skattemyndighederne 5 år ad gangen. Reglerne gælder for alle revisioner fra Finanzamt, der foretages fra 2012. For fremtiden kan skattemyndighederne gennemføre kontrol af enkelte regnskabsår. Dermed giver de nye regler mulighed for at kontrollere og ændre enkelte regnskabsår og selvangivelser per regnskabsår.

”For den, der har rent mel i posen, giver de nye regler selvfølgelig ingen grund til panik. Men også for den, der er ren, giver de nye regler grund til kontrol af regnskaberne en ekstra gang”, siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen.

Dels bringer det en fordel, at Finanzamt kontrollerer blot et år. Det er absolut en fordel, fordi man så f.eks. kan indstille sig på en bestemt opfattelse af bl.a. afskrivning. Under de gamle regler kom Finanzamt og kontrollerede fem år ad gangen og en ændring betød somme tider en skattemæssig ændring på fem perioder. Og da kunne en ændring ofte betyde en flerdobling af eventuelle skatteefterbetalinger. Desuden betyder de nye regler transparente afgørelser, der giver sikkerhed i planlægningen.

Den såkaldte ”Prüfungsanordnung” bliver ændret fra 1.1.2012. Det betyder, at en særlig ”Betriebsprüfung” eller skattemæssig revision kan foretages per regnskabsår. Det drejer sig om en særlig grundig gennemgang af regnskaberne af en specielt skolet kontrollør fra det tyske Finanzamt, som kommer ud i firmaet.

Alt efter firmaets størrelse kan man regne med, at et tysk firma får kontrolbesøg ca. mellem hvert 3. og 5. år. Sådan set lyder de nye regler positive og giver nemmere skatteforvaltning. Men reglerne giver dog også arbejde for firmaerne i Tyskland. Det forventes nemlig, at firmaerne i Tyskland i højere grad skal forberede kontrollen selv. Reglerne er vedtaget og træder i kraft den 1.1.2012.

 

DanRevision Gruppen, 19.10.2011

Dr. Lars Eriksen

Mail: lars.eriksen(at)danrevision.com

Dr. Lars Eriksen

Dr. Lars Eriksen

← zurück