Legal & Tax, Dansk-Tysk Handelskammer

Nye afskrivningsregler for vindparker i Tyskland.

 

En dom fra den øverste tyske skattedomstol af 14.04.2011 om afskrivning af vindparker har betydning for danske investorer. Herefter skal de enkelte dele af vindparken afskrives som adskilte aktiver over 16 år. Dette er vigtigt ved afbrydelse af afskrivningen f.eks. ved salg eller nyfinansiering.

 

Læs mere her ….

← zurück