Hvor mange penge må man have på sig over grænsen?

 

Ferietiden står for døren: ”Valutareglerne er ikke kendt hos alle danskere, der tager på ferie eller forretningsrejse til udlandet”, oplyser Dr. Lars Eriksen fra DanRevision-Gruppen. ”Den, der krydser grænsen, må i likvide midler højst have 10.000 EUR, svarende til 75.000 dkr med sig. Han skal uopfordret anmelde det overstigende beløb.” Likvide midler kan være rede penge, udenlandsk valuta eller værdipapirer (checks).

 

Valutareglerne gælder for alle lande – også EU

Reglerne gælder for ferierejsende men også for virksomheder. Så forretningsrejsende skal være opmærksomme på, at skulle deklarere større valutabeløb f.eks. til indkøb af varer. Reglerne blev strammet den 1.1.2011. Hvis man deklarer pengene hos SKAT i Danmark før rejsen, rammes man ikke af en eventuel bøde.

Deklarationen sker med en blanket der i forvejen kan downloades ved SKAT. Den kan før rejsen sendes ind til SKAT og man får en stemplet og gyldig version retur. De mere hårdføre kører direkte til grænsen, udfylder den på stedet og risikerer ved høje valutabeløb evt. at få problemer. Den rejsende skal oplyse, hvordan der rejses, og der skal angives ”de likvide midlers/pengeinstrumenters oprindelse og bestemmelse”. Det betyder at den, der rejser med check eller rejsecheck på større beløb også skal deklarere dem. Desuden skal transportrute og tidspunkt oplyses.

Slutteligt skal oplyses, om det er første besøg i vedkommende land eller om der allerede har været tidligere besøg. Blanketten skal stemples af SKAT og opbevares til forevisning ved udrejsen.

Ændringen af toldloven og anmeldelsespligten omfatter ikke pengebeløb, der overføres elektronisk, f.eks. bankoverførsler eller hvor der betales med kreditkort i forbindelse med internethandel.

Bødens højde afhænger af det beløb, der ikke er blevet deklareret. Reglerne om valuta blev strammet, da toldloven i 2006 nedsatte den sum, der skal deklareres fra 15.000 EUR til de i dag kendte 10.000 EUR.

 

 

DanRevision-Gruppe, 11.07.2011

Dr. Lars Eriksen

Mail: lars.eriksen(at)danrevision.com

 

Dr. Lars Eriksen

Dr. Lars Eriksen

← zurück