En arving på den anden side af grænsen

Hvad bør du tænke på mellem Danmark og Tyskland

 

I et foredrag for Grænsependlerforeningen VEG i marts 2011 gav Dr. Lars Eriksen fra DanRevision-Gruppen et overblik over dette emne. Emnet vedrører enhver, der har en arving på den anden side af grænsen mellem Danmark og Tyskland.

 

Foredraget, der blev efterfulgt af VEG-årsmøde 2011, fandt sted i kantinen for Danfoss i Flensborg.

Foredraget behandlede de følgende emner:

 

1. Principielt

2. Indledning

3. Arveskatteklasser / Trækprocenter

4. Fast ejendom / Immobilie

5. Uskitet bo eller

Ein-Berliner-Testament-brauchen-Sie-Das-kostet-weniger-als-Sie-denken.

6. Værdiansættelse af fast ejendom

7. Værdiansættelse i Danmark og Tyskland er anderledes for arveafgiften

8. Procedure og kontrolmeddelelser

9. Resultat: Rettidig rådgivning er nødvendig

 

 

Et af aftenens hovedspørgsmål var: En arvesag i Tyskland. Hvad er egentlig anderledes end i Danmark?

Den, der har fast ejendom i det andet land, bør i tide gøre sig tanker om hvordan arv og gave kan gennemføres.

Vigtigt er det at adskille arvelov (Erbrecht) og bo- og arveafgift (Erbschaftsteuer). For gave- og arveafgiften i Tyskland gælder „Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz“; i Danmark gælder ”Lov om afgift af dødsboer og gaver” også kaldet ”Boafgiftsloven”. De forskellige skatter og afgifter på et bo i begge lande kræver ligeledes, at arv og gave planlægges ved hjælp af grundig rådgivning. Den, der har børn eller forældre på den anden side af grænsen, bør før arv eller gave informere sig om den forskellige beskatning.

Foredraget informerede om forskellige strategier ved gave/arv over grænsen. Ligeledes blev de forskellige procedurer i begge lande belyst. Navnlig blev det understreget, at den der planlægger rettidigt, kan ”styre” sin arveafgift. Et af aftenens resultater var, at dette komplicerede emne kræver en grundig rådgivning om arveret og arveafgift. Dog betonede foredragsholderen, at hver sag kræver individuel rådgivning.

 

 

DanRevision-Gruppen, 07.06.2011

Dr. Lars Eriksen

Mail: lars.eriksen(at)danrevision.com

Dr. Lars Eriksen

Dr. Lars Eriksen

← zurück