Hvornår retter en hjemmeside sig imod forbrugere i et andet EU-land?

Emnet er jura og har konsekvenser for skat og revision. ”Den, der ikke kender de nye regler må nemlig regne med højere driftsudgifter”, siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision-Gruppen i Tyskland ”idet der må påregnes udgifter til rådgivning.” I Tyskland kan alle udgifter til revisor og skatterådgivning for erhvervsvirksomheder trækkes fra i skat uden indskrænkninger.

Ny vigtig EU-dom for erhvervsdrivende

EU-Domstolen opstillede i december 2010 kriterier for hvornår en hjemmeside retter sig imod forbrugere i et andet EU-land.

Blandt de kriterier, der er egnet til at dokumentere en erhvervsaktivitet, der er „rettet“ imod forbrugernes bopælsstat, regner EU-domstolen alle tydelige udtryksformer for den erhvervsdrivendes vilje til at vinde kunder i en (anden) medlemsstat

For eksempel:

· Den internationale karakter for den aktuelle aktivitet, som f.eks. bestemte turistiske aktiviteter (organisation af fragtskibsrejser fra Europa til det Fjerne Østen)

· Angivelse af telefonnummer med internationalt forvalg

· Anvendelse af et andet domæne-navn end hjemstatens, hvor den erhvervsdrivende har hjemsted, f. eks. „.de“,

· Anvendelsen af neutrale domænenavne som „.com“ eller „.eu“

· Kørselsbeskrivelser fra et eller flere andre medlemsstater til stedet for tjenesteydelsen

· Når der angives kundeudsagn fra forskellige medlemsstater f.eks. fra tilfredse kunder i Tyskland.

Danskerne er fascinerede af internettet.

Når danskerne træffer på de klagelystne tyskere, kan der regnes med høje udgifter til retssager og rådgivning.

Dommen får ganske givet konsekvenser for danske erhvervsdrivende med en lemfældigt produceret hjemmeside, hvad angår forbrugerbeskyttelse i Tyskland. Når danskerne går på nettet med en hjemmeside for at sælge til udlandet, vil denne dom få forbrugerorganisationerne i Tyskland til at bruge den mod udenlandske firmaer. Desuden kan den, der er ansvarlig for hjemmesiden regne med en såkaldt ”Abmahnung”. En ”Abmahnung” er en påmindelse af en advokat om at overholde reglerne. En Abmahnung koster i reglen op til flere tusinde Euro i bearbejdelsesgebyr til denne fremmede advokat og den forening, der står bag. Desuden opstår der omkostninger til juridisk assistance.

Die Steuerberater – DanRevision-Gruppen, 26.05.2011

Dr. Lars Eriksen

 

Dr. Lars Eriksen

Kontakt:

Telefon: 0049 (0)4608 90 29 75

Mail: lars.eriksen(at)danrevision.com

← zurück