Fradrag for omkostninger til studie i Tyskland

Tysklands øverste skattedomstol giver fradrag for omkostninger til studie.

Studerende, der er skattepligtige i Tyskland, kan fradrage udgifterne til deres studium og få fradrag, når de en dag begynder at arbejde. Det gælder dog kun for det første studie og kun for de udgifter, som den studerende selv kan dokumentere. Hvis forældrene har betalt udgifterne, har den studerende ikke noget fradrag.

Fradraget i den første skattepligtige arbejdsløn efter studiet kræver, at den studerende under studierne afleverer tysk selvangivelse og der angiver sine ”Werbungskosten”. ”Werbungskosten” er omkostninger ”i forbindelse med erhvervelse af indtægt”. Da studerende for det meste endnu ikke har indtægter, går udgifterne under studietiden ”op i den blå luft”. Men efter studiet kan disse forudbetalte udgifter til erhvervet fradrages i erhvervsindtægten. Det har den øverste tyske skattedomstol, Bundesfinanzhof afgjort i august 2010 (AZ. VI R 38/10 og VI R 7/10). Det kan bestå i de dokumenterede udgifter til f.eks. studiegebyr, bøger, computer, papir og skrivematerialer, samt udgifter til transport til universitetet, kurser, studieophold osv. Desuden kan den studerende evt. fradrage dobbelt husførelse.

Forudsætning er, at udgifterne angives på selvangivelsen og fremføres til næste år. Når selvangivelsen udfyldes, skal den studerende huske på at sætte kryds ved: Fremførsel af underskud. Så bliver udgifterne til studiet fremført til kommende år og stående til når der kommer indtægter ind.

For den studerende, der tjener penge ved erhvervsarbejde ved siden af studierne, bliver disse udgifter fratrukket indtægten i samme år. Her kan det være, at den studerende ikke har noget ud af sit skattefradrag.

Studerende, der ikke har afleveret selvangivelse i de sidste år, kan angive udgifter for 4 år tilbage. Dog kræves det, at udgifterne er dokumenterede.

Det kan blive til en interessant minuspost på skatteregnskabet, der fører til at skatten sænkes i de første år efter studierne.

DanRevision Gruppe, 05.10.2011

 

Kontakt:

Dr. Lars Eriksen

DanRevision Flensburg-Handewitt
Steuerberatungsgesellschaft OHG

Alter Kirchenweg 85, 24983
Flensburg-Handewitt

 

Tel: +49 (0)4608 90 29-0

Mail: lars.eriksen@danrevision.com

www.danrevision.com

← zurück