Degressiv afskrivning udløber i Tyskland per 01.01.2011

Nye tyske afskrivningsregler har betydning for danskere med andele i tyske selskaber, f.eks. vindkraftanlæg. De færreste danskere – og deres revisorer – interesserer sig for afskrivningen i Tyskland. På den danske side går man ud fra, at den danske afskrivningssats på 25 % er effektiv for andelshaverens skat. Men hvis vindmøllen eller andele sælges eller overdrages, kan de tyske afskrivningsregler spille en rolle for tysk skat, fordi afskrivninger reducerer den tyske skatteværdi.

Den tyske regering har per 01.01.2011 afskaffet den degressive afskrivning. Således kan den degressive afskrivning ikke bruges for genstande, som er anskaffet fra og med den 01.01.2011. Dette kan også have konsekvenser for investorer i vindkraftanlæg, fordi afskrivning er en stor post på regnskabet.

Hidtil kunne den skattepligtige vælge mellem den lineære afskrivning (faste satser) og den degressive afskrivning (faldende satser) ved anskaffelse af værktøj, maskiner, indretningsgenstande eller også vindkraftanlæg.

Indtil nu var den vigtigste forudsætning for den degressive afskrivning, at det handler om en „bevægelig genstand i anlægsformuen“. Genstandes bevægelighed bliver fastslået af de tyske ”Bestimmungen der deutschen Verwaltungsanweisungen”. Herefter hører også vindkraftanlæg til de bevægelige genstande, således, at den skattepligtige hidtil ofte kunne vælge den bedre degressive afskrivning.

Den degressive afskrivning iht. § 7 Abs. 2 EStG (gammel version) bliver foretaget med en fast uforanderlig procentdel af den henholdsvise restværdi. Førhen blev procentsatsen dog ændret flere gange. I de tilfælde, hvor afskrivningen blev begyndt efter gammel lov, må der ikke anvendes en ny procentsats for hver lovændring. Det kommer her an på tidspunktet for vindkraftanlæggets anskaffelse. Hvis vindkraftanlægget f.eks. blev anskaffet før den 1. januar 2011, er den degressive afskrivning efter § 7 Abs. 2 EStG (gammel version) stadigvæk mulig. Derfor er der ingen ændring for allerede anskaffede eller fremstillede vindkraftanlæg.

På grund af de mange lovændringer i de seneste år gælder alt efter anskaffelses- eller fremstillingsår følgende afskrivning:

 

 

 

Anskaffelse / Fremstilling til 31.12.2000 01.01.2005
til
31.12.2005
01.01.2006
til
31.12.2007
01.01.2008til 31.12.2008 01.01.2009
til
31.12.2010
Siden 01.01.2011
Maks. procentsats max. 30 % max. 20 % max. 30 % - max. 25 % -
Overgrænse for den lineære afskrivning Maks. 3 gange den lineære afskrivning Maks. 2 gange den lineære afskrivning Maks. 3 gange den lineære afskrivning Den degressive afskrivning blev udsat Maks. 2 ½  gange den lineære afskrivning Den degressive afskrivning blev udsat

 

Fordi den normale brugsperiode for et vindkraftanlæg er defineret til at være 16 år, er der ikke mulighed for udnyttelse af den maksimale degressive afskrivning, men kun for den lineære afskrivning (overgrænse). Den degressive afskrivning bliver altid beregnet af restværdien fra det foregående år. Efter et par år fører dette dog til et højere fradragsbeløb for den lineære afskrivning end for den degressive afskrivning.

I dette tilfælde er overgangen fra degressiv afskrivning til lineær afskrivning tilladt. Den omvendte overgang er ikke tilladt.

Hvilke afskrivningsmuligheder er mulige for 2011?

Fordi den degressive afskrivning er afskaffet er kun den lineære afskrivning mulig for vindkraftanlæg, som er anskaffet eller fremstillet efter den 1. januar 2011. Selv hvis den degressive afskrivningsmulighed igen skulle blive indført, er overgangen til den degressive afskrivning ikke mulig under de hidtidige forudsætninger.

Særlig afskrivning § 7g

Udover den normale afskrivning har den skattepligtige fra og med 2011 stadigvæk mulighed for at gøre brug af fradraget for investition og særlig afskrivning iht. § 7g EStG. Den særlige afskrivning iht. § 7g EStG gør det muligt for den skattepligtige, at fradrage op til 20 % af anskaffelses- eller fremstillingsomkostninger fra det skattemæssige resultat.

 

Eksempel på degressiv afskrivning (2010):

Et vindkraftanlæg med anskaffelsesomkostninger på 1 million Euro bliver anskaffet i januar 2010. Man går ud fra en brugsperiode på 16 år.

 

Den lineære afskrivning sammenlignes med den degressive.

 

Afskrivning i år 2010

ved lineær afskrivning:                                                 Ved degressiv afskrivning:

100 %         ÷ 16 år =     6,25 %                                  100 %           ÷ 16 år =   6,25 %

6,25 % × 2 ½ -Fache     = 15,63 %

 

1.000.000 € × 6,25 %   =  62.500 €                               1.000.000 € × 15,63 %   = 156.300 €

Den degressive afskrivning vælges, da afskrivningssatsen er betydeligt højere p.a.

 

Genstandens udvikling:

ved degressiv afskrivning                                             lineær afskrivning ved overgang

år afskrivning restværdi afskrivning restværdi
2010 156.300,00 € 843.700,00 €
2011 131.870,31 € 711.829,69 €
2012 111.258,98 € 600.570,71 €
2013   93.869,21 € 506.701,50 €
2014   79.197,45 € 427.504,05 €
2015   66.818,89 € 360.685,16 €
2016   56.375,09 € 304.310,07 €
2017   47.563,67 € 256.746,40 €
2018   40.129,47 € 216.616,93 €
2019   33.857,23 € 182.759,70 €
2020 30.459,95 € 152.299,75 €
2021 30.459,95 € 121.839,80 €
2022 30.459,95 €   91.379,85 €
2023 30.459,95 €   60.919,90 €
2024 30.459,95 €   30.459,95 €
2025 30.458,95 €           1,00 €


Eksempel på lineær afskrivning (fra 2011)::

Et vindkraftanlæg med anskaffelsesomkostninger på 1 million Euro anskaffes i januar 2011. Man går ud fra en brugsperiode på 16 år.

 

Den degressive afskrivning blev afskaffet, derfor ingen sammenligning.

 

Afskrivning i år 2011

Lineær afskrivning:

100 %         ÷ 16 år =     6,25 %

1.000.000 € × 6,25 %   =  62.500 €

 

Genstandens udvikling::

 

år afskrivning restværdi
2010   62.500,00 € 937.500,00 €
2011   62.500,00 € 875.500,00 €
2012   62.500,00 € 812.500,00 €
2013   62.500,00 € 750.000,00 €
2014   62.500,00 € 687.500,00 €
2015   62.500,00 € 625.500,00 €
2016   62.500,00 € 562.500,00 €
2017   62.500,00 € 500.000,00 €
2018   62.500,00 € 437.500,00 €
2019   62.500,00 € 375.500,00 €
2020   62.500,00 € 312.500,00 €
2021   62.500,00 € 250.000,00 €
2022   62.500,00 € 187.500,00 €
2023   62.500,00 € 125.500,00 €
2024   62.500,00 €   62.500,00 €
2025   62.499,00 €            1,00 €
2026            0,00 €            1,00 €

 

Die Steuerberater – DanRevision-Gruppen, 07.02.2011

 

Christian Kuth

+ 49 (0) 4068 9029-67

christian.kuth@danrevision.com

 

 

 

 

Dörte Stange

+ 49 (0) 4068 9029-42

doerte.stange@danrevision.com

← zurück