Tysk pensionsreform fra 2005 vigtig også i dag

I Tyskland er der gennemført en pensionsreform i 2005. Da blev hele systemet stillet om tilen efterbeskatning af udbetalingerne af statslige pensioner såkaldt ”gewerbliche Rente”. Baggrunden var, at en tysk embedsmand (”Beamter”) havde klaget imod det gamle system. Efter det gamle system skulle han aflevere en selvangivelse hele livet og betale skat af sin indtægt fra staten som embedsmand (embedsmand på livstid). Samtidigt var det sådan, at ikke-embedsmænd kun betalte ind til deres pension, mens de havde indtægter fra arbejde. Når de blev pensionister, blev blot ”Ertragsanteil” beskattet, hvad betød at de i de færreste tilfælde kom til at betale skat. I en kompliceret beregning fandt man frem til ”Ertragsanteil” som del af pensionen, som pensionisten har indbetalt af sin løn. Den var skattefri, da den blev indbetalt. For en 65årig pensionist der har arbejdet hele livet, var den skattepligtige indkomst ca. 27 % af pensionen. I mange tilfælde lå en så lille indtægt under skattegrænsen, og Finanzamt skulle ikke modtage en selvangivelse. Den tyske forfatningsdomstol afgjorde, at det var en krænkelse af den tyske grundlovs påbud om ligebehandling. Derfor gav den regeringen i Tyskland påbud om at ændre lovene, så der kunne foregå en ens beskatning af embedsmænd og pensionister med pensioner fra de statslige pensioner. Dommen var fra 6. marts 2002 (Aktenzeichen – 2 BvL 17/99 -). Regeringen i Berlin besluttede at pensionsindtægter skulle beskattes. Ligesom embedsmændene skulle alle pensionister aflevere en selvangivelse hele livet. Man vedtog en lov med en lang startfase, der til en begyndelse beskattede 50 % af pensionsindtægterne.

Overgangsperiode indtil år 2040

Den fuldstændige beskatning af pensioner opnås i år 2040. I en overgangsperiode indtil år 2040 bliver den skattepligtige andel af pensionerne forhøjet løbende. Afgørende for højden af den skattepligtige del af indkomsten er det år, hvor den skattepligtige er blevet pensionist.

 

Dette er udtog af DanRevision Gruppens gratis klientbrev for oktober 2011.

Tilmeld dig under www. danrevision.com  -> service -> klientbrev

 

DanRevision Gruppen, 28.09.2011

Dr. Lars Eriksen

 

Kontakt:

Dr. Lars Eriksen

DanRevision Flensburg-Handewitt
Steuerberatungsgesellschaft OHG

Alter Kirchenweg 85, 24983
Flensburg-Handewitt

 

Tel: +49 (0)4608 90 29-0

Mail: lars.eriksen@danrevision.com

www.danrevision.com

← zurück