Beskatning af statslige tyske pensioner

Tyske pensionister, der bor i Danmark skal aflevere en tysk selvangivelse, og muligvis betale skat af pensionen til Tyskland.

Det drejer sig for de fleste tyske pensionisters vedkommende om den statslige pension fra „Deutsche Rentenversicherung Bund“. Den kaldes „Rente“ og blev førhen udbetalt fra LVA eller BfA. Siden 2005 bliver udbetalingerne af de tyske pensioner beskattet i Tyskland. ”Dette beskatningssystem er nyt siden 1.1.2005, da udbetalingen af statslige pensioner i Tyskland indtil da blev beskattet lavt med den såkaldte ’Ertragsanteil’ ”, siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen i Flensburg-Handewitt.

Bundesfinanzhof, den øverste tyske Skattedomstol, afgjorde i 2009, at beskatningssystemet er korrekt. Med den såkaldte lov om indtægter i alderen („Alterseinkünftegesetz“) blev beskatningen af pensioner ordnet på ny fra 01.01.2005. Derefter bliver den såkaldte lovpligtige pension, de såkaldte erhvervspensioner for liberale erhverv og pensioner for embedsmænd (”Beamte”) alle beskattet i udbetalingsfasen.

Mange tyske pensionister med bopæl i Danmark undrer sig over at få brev fra Finanzamt i Neubrandenburg og ikke fra Flensborg, Berlin eller derfra, hvor deres gamle arbejdsgiver var beliggende i Tyskland. Men det er korrekt. Finanzamt Neubrandenburg er rette myndighed for de ca. 5000 tyske pensionister med bopæl i Danmark.

Adskillige spørger, om det kan være korrekt, men Tyskland har beskatningsretten til disse tyske statslige pensioner også når tyske pensionister bor i Danmark, sml. Art. 18. stk. 2 Dobbeltbeskatningaftale (1996). Beskatningsaftalen taler her om ” … betalinger, som en fysisk person, … , oppebærer i henhold til sociallovgivningen i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.”

DanRevision Gruppe, 22.09.2011

Dr. Lars Eriksen

 

 

Kontakt:

Dr. Lars Eriksen

DanRevision Flensburg-Handewitt
Steuerberatungsgesellschaft OHG

Alter Kirchenweg 85, 24983
Flensburg-Handewitt

 

Tel: +49 (0)4608 90 29-0

Mail: lars.eriksen@danrevision.com

 

← zurück